Актуална изложба

13.11.2013 » 03.12.2013

21 - изложба живопис.


         В последно време се забелязва някаква тенденция художниците да избягват конкретиката на посланието, която обикновено се подсказва от заглавието. Вече на няколко изложби вместо с названия, картините бяха обозначени само с номера. В абстракцията се приема нормално, зрителят да бъде провокиран, да отприщи въображението си и заглавията в известна степен могат да го ограничат. В случая с избора на обобщаващо послание, като тема на изложбата Татяна Полихронова не търси подобен ефект. „21“ е цифра, подсказваща броя на нейните творчески самостоятелни изяви, като двадесет и първата ще отбележи с 21 платна. Всяко от тях носи нейната специфична изразност на съчетаване графичната рисунка с живописната образност. Ярката й палитра привлича погледа и създава усещане за безметежност. Импресиите от различни пътувания са нейна любима тема. Различимите от пръв поглед географски обекти, обаче имат различна цветова вибрация, не типична за тях. Тя е носителя на авторовия превод на възприятието. Резеда, пепел от рози, лила, са обичани гами, в чиято тоналност Татяна търси израза на своята емоция. Нейният живописен свят, понякога фантастичен, друг път илюстративен, радва със своята жизненост и галеща пастелна мекота.

Ваня Маркова/галерия „Арт Маркони“ 2013


    „Многобройните изложби у нас и в чужбина на художничката Татяна Полихронова отразяват погледа и чувствата на романтично настроен странник, винаги любопитен да узнае вселенските тайни, за да ги разкрие в бликащо от багрена виталност творчество. И тъй като светът, създаден от красиви хрумвания, е по-скоро паралелна визуалност на вътрешния поглед на художничката, отколкото реален образ, дори и когато той е мистичен, ирационален, бързо поглъща вниманието на просветения зрител.
    Живописното лутане из тайните на Космоса е присъща на Татяна философия. Нейните представяни в София, Стара Загора, Пловдив, Прага... картини са достатъчно категорични за това. Интуитивната проницателност и типологична цветова сродност с родопското тъкано изкуство са въплътени с дръзновение и живописна надареност. Цикличното разгръщане на едно живописно хрумване, възпроизвеждането в нов контекст на вече рисувани от Татяна картини създава многобройни асоциативни връзки, разгръща атмосферата на вдъхновен труд. Смелите съотношения на различни обертонове, на оттенъци от основни цветове, контрасти и хармонии, вдъхва на картините онова полифонично звучене, което Анри Матис определя като „симфоничен интериор”.

Кирил Попов „ ПАРАЛЕЛНА ВИЗУАЛНОСТ“/Статията е отпечатана в книгата „Страници от картини”, с. 492

 

Откриване 18.30 часа  13 ноември /сряда/ 2013г.Ваня Маркова - галерия "Арт Маркони"

 

Други изложби

03.10.2013 » 22.10.2013
"ПРЕХОДНОСТ." - изложба живопис.


19.09.2013 » 03.10.2013
"ЕДНО ДРУГО ВРЕМЕ." - изложба живопис.


04.09.2013 » 18.09.2013
"ДУШАТА В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВАРИАНТИТЕ." - изложба акварел.

 

21.08.2013 » 03.09.2013
"ПРИТЧИ ЗА РИБАРСКИ ЛОДКИ, МРЕЖИ И ЛУНА..." - изложба живопис.

 

24.07.2013 » 06.08.2013
"СЪБУДЕНИ СЪНИЩА" - изложба живопис.

 

03.07.2013 » 23.07.2013
"КРЪГОВРАТ" - изложба живопис.

 

15.06.2013 » 02.07.2013
"МАРКОНИ И ПРИЯТЕЛИ" - сборна изложба.